Máy Hủy Ziba

Máy Hủy Ziba

 • Máy hủy tài liệu LBA H-8CD

  0 out of 5
  • Công suất hủy (70g/A4): 8 tờ/lần
  • Huỷ vụn thành mảnh: 2.0 x 8 mm
  • Tốc độ hủy: 3.0m/phút
  • Miệng cắt rộng: 220 mm
  • Chức năng: chống kẹt giấy – tự động tắt khi kẹt giấy – tự động tắt khi đầy thùng
  • Thùng giấy: 18 lít.
  • Đặc điểm nổi bật:  Máy chạy siêu êm, không gây tiếng ồn
  • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng
  • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
  3.950.000 
 • Máy hủy tài liệu LBA P-13CD

  0 out of 5
  • Công suất hủy (70g/A4): 13-15 tờ/lần
  • Huỷ vụn thành mảnh: 3.0 x 18 mm
  • Tốc độ hủy: 4.0m/phút
  • Miệng cắt rộng: 220 mm
  • Chức năng: chống kẹt giấy – tự động tắt khi kẹt giấy – tự động tắt khi đầy thùng
  • Thùng giấy: 28 lít.
  • Đặc điểm nổi bật:  Máy chạy siêu êm, không gây tiếng ồn
  • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng
  • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
  6.550.000 
 • Máy hủy tài liệu LBA P-22CD

  0 out of 5
  • Công suất hủy (70g/A4): 22 tờ
  • Huỷ vụn thành mảnh: 2.0 x 10 mm
  • Tốc độ hủy: 5.0m/phút
  • Miệng cắt rộng: 240 mm
  • Chức năng: chống kẹt giấy – tự động tắt khi kẹt giấy – tự động tắt khi đầy thùng
  • Thùng giấy: 65 lít.
  • Kích thước: 520 x 470 x 740 mm
  • Đặc điểm nổi bật:  Máy chạy siêu êm, không gây tiếng ồn
  • Bảo hành: 24 tháng tại nơi sử dụng
  • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
  16.700.000 
 • Máy hủy tài liệu Ziba HC-27

  0 out of 5
  • Công suất hủy (70g/A4): 6 tờ/lần
  • Huỷ vụn thành mảnh: 3 x 15 mm
  • Miệng cắt rộng: 220 mm
  • Tốc độ hủy: 3.5m/phút.
  • Chức năng: Trả giấy ngược & chống kẹt giấy
  • Thùng giấy: 15 lít.
  • Kích thước: 330 x 235 x 510 mm
  • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng
  • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
  2.490.000 
 • Máy hủy tài liệu Ziba HC-38

  0 out of 5
  • Công suất hủy (70g/A4): 7 tờ/lần
  • Huỷ vụn thành mảnh: 3 x 10 mm
  • Tốc độ hủy: 3.5m/phút
  • Miệng cắt rộng: 220 mm
  • Chức năng: Trả giấy ngược – chống kẹt giấy – tự động bật tắt
  • Thùng giấy: 17 lít.
  • Kích thước: 360 x 270 x 510 mm
  • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng
  • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
  3.290.000 
 • Máy hủy tài liệu Ziba HC-52

  0 out of 5
  • Công suất hủy (70g/A4): 10-15 tờ/lần
  • Huỷ vụn thành mảnh: 2 x 10 mm
  • Tốc độ hủy: 3.5m/phút
  • Miệng cắt rộng: 220 mm
  • Chức năng: Chống kẹt giấy – trả giấy ngược – tự động tắt khi kẹt giấy – tự động tắt khi đầy thùng
  • Thùng giấy: 21 lít.
  • Đặc điểm nổi bật:  Hệ thống chống ồn công nghệ mới
  • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng
  • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
  4.690.000 
 • Máy hủy tài liệu Ziba HS-38

  0 out of 5
  • Công suất hủy (70g/A4): 15-20 tờ/lần
  • Huỷ vụn thành mảnh: 3.8 mm
  • Tốc độ hủy: 3.5m/phút
  • Miệng cắt rộng: 220 mm
  • Chức năng: Trả giấy ngược – chống kẹt giấy – tự động bật tắt – tự động tắt khi kẹt và đầy
  • Thùng giấy: 17 lít, mở ngang rất tiện lợi
  • Kích thước: 360 x 270 x 510 mm
  • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng
  • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
  4.250.000 
 • Máy hủy tài liệu Ziba PC-410CD

  0 out of 5
  • Công suất hủy (70g/A4): 9-11 tờ/lần
  • Huỷ vụn thành mảnh: 2.5 x 15 mm
  • Tốc độ hủy: 3.5m/phút
  • Miệng cắt rộng: 220 mm
  • Chức năng: Chống kẹt giấy – trả giấy ngược – tự động tắt khi kẹt giấy – tự động tắt khi đầy thùng
  • Thùng giấy: 28 lít.
  • Đặc điểm nổi bật:  Hệ thống chống ồn công nghệ mới
  • Bảo hành: 24 tháng tại nơi sử dụng
  • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
  6.600.000 
 • Máy hủy tài liệu Ziba PC-415CD

  0 out of 5
  • Công suất hủy (70g/A4): 13-15 tờ/lần
  • Huỷ vụn thành mảnh: 2.0 x 10 mm
  • Tốc độ hủy: 3.8m/phút
  • Miệng cắt rộng: 220 mm
  • Chức năng: Chống kẹt giấy – trả giấy ngược – tự động tắt khi kẹt giấy – tự động tắt khi đầy thùng
  • Thùng giấy: 30 lít.
  • Đặc điểm nổi bật:  Hệ thống chống ồn công nghệ mới
  • Bảo hành: 24 tháng tại nơi sử dụng
  • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
  7.750.000 
 • Máy hủy tài liệu Ziba PC-417CD

  0 out of 5
  • Công suất hủy (70g/A4): 14-16 tờ/lần
  • Huỷ vụn thành mảnh: 2.0 x 10 mm
  • Tốc độ hủy: 6.0m/phút
  • Miệng cắt rộng: 220 mm
  • Chức năng: Chống kẹt giấy – trả giấy ngược – tự động tắt khi kẹt giấy – tự động tắt khi đầy thùng
  • Thùng giấy: 42 lít.
  • Đặc điểm nổi bật:  Hệ thống chống ồn công nghệ mới
  • Bảo hành: 24 tháng tại nơi sử dụng
  • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
  9.250.000